Επιμετρήσεις Οικοδομικών Εργασιών

Αναλαμβάνουμε την επιμέτρηση και κοστολόγηση οικοδομικών εργασιών:

  • Σκυροδέτησης
  • Τοιχοποιϊας
  • Σοβατίσματων
  • Ελαιοχρωματισμών
  • Δαπεδοστρώσεων & Επενδύσεων