Οικοδομικές Άδειες – Μελέτες – Επιβλέψεις

Το γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών καθώς και τη μελέτη και επίβλεψη έργων πολιτικού μηχανικού με συνέπεια και αξιοπιστία, όπως:

– Αρχιτεκτονικές μελέτες

– Ανέγερση μονοκατοικιών – πολυκατοικιών

– Προσθήκες κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος

– Αλλαγές χρήσης

– Αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμισης

– Εργασίες μικρής κλίμακας

– Κατεδαφίσεις υφισταμένων κτηρίων