Ενισχύσεις & Επισκευές Κατασκευών

Ο πρώτος αντισεισμικός κανονισμός είχε συνταχθεί το 1928 με τη μορφή οδηγιών (Π.Δ. 1-11-1928)  ώστε να αντιμετωπιστούν οι καταστροφικές συνέπειες του σεισμού της 22-4-1928 που είχε ισοπεδώσει την Κόρινθο και το Λουτράκι (πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες).

Μέχρι να φτάσουμε στον πρώτο επίσημο Αντισεισμικό Κανονισμό του κράτους το 1959 [Β.Δ. 19/26-2-1959 – «Περί Αντισεισμικού Κανονισμού Οικοδομικών Έργων» ο οποίος με τις διαδοχικές συμπληρώσεις και τροποποιήσεις κατέληξε στον Ε.Α.Κ. 2000 (ΦΕΚ 2184/Β/20-12-1999)] το Π.Δ. της 1-11-1928 τροποποιείται κατά διαστήματα ώστε να προσαρμόζεται στις κατά τόπους απαιτήσεις.

Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι αρκετές κατασκευές στην Ελλάδα έχουν σχεδιαστεί με κανονισμούς που δεν συμβαδίζουν με τη σύγχρονη γνώση. Σε συνδυασμό δε με τη φυσική γήρανση, την ανεπαρκή έως μηδαμινή συντήρηση και τις πιθανές κακοτεχνίες αυτών, η ανάγκη μελέτης για τη συμπεριφορά των υφιστάμενων κατασκευών σε σεισμικές διεργέσεις είναι επιτακτική.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μελέτη υφιστάμενων κατασκευών από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα όσο και από Χάλυβα, καθώς και την επισκευή του Φέροντος Οργανισμού αυτών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (ΚΑΝ.ΕΠΕ., Ευρωκώδικας 8).