Παράταση έως 23/09/2017 για τον 4178/13

Δημο­σιεύ­θη­κε σε ΦΕΚ η παρά­τα­ση προ­θε­σμί­ας του Νόμου 4178/2013 για την Αυθαί­ρε­τη Δόμη­ση. Πατή­στε εδώ για να ανοί­ξε­τε το ΦΕΚ 2537Β/2017

Print Friendly, PDF & Email