Ν.4178/2013 και απώλεια φακέλου

Για να ελέγξει κανείς τη νομιμότητα σε μια υπόθεση υπαγωγής απαιτείται να υπάρχει ο φάκελλος της πολεοδομίας, όχι μόνο το στέλεχος της αδείας. Δεν αρκεί να έχουμε τα πρωτότυπα σχέδια της σειράς του ιδιοκτήτη.

Αυτό συμβαίνει διότι έτσι το ορίζει ο Ν.4178/13 στο άρθρο 11 παρ.6γ. Σε περίπτωση που η ΥΔΟΜ βεβαιώνει ότι ο φάκελλος έχει χαθεί τότε μπορεί (και πρέπει) να γίνει ανασύσταση του Φακέλλου. Τις λεπτομέρειες για την ανασύσταση δίνει ακριβώς το εδάφιο 6γ. Το σημαντικό όμως είναι ότι αν έχουμε τα πρωτότυπα σχέδια του ιδιοκτήτη (σειρά ιδιοκτήτη) τότε κάνουμε απλή ανασύσταση, όχι την σύνθετη ανασύσταση του Ν.4178, στην οποία σφραγίζονται από την ΥΔΟΜ με συνοπτικό μακροσκοπικό έλεγχο τα φέροντα την πρωτότυπη σφραγίδα σχέδια και θεωρούνται αντίγραφα αυτών για να λάβει πλέον ο ιδιοκτήτης.
Στην λίγο πιο σύνθετη περίπτωση της ανασύστασης χωρίς καθόλου σχέδια (αυτήν εννοεί ο νόμος 4178) υποβάλλονται τοπογραφικό, Δ. Κάλυψης ( ή αντί αυτού το αντίστοιχο για ΓΟΚ 73 Διάγραμμα με τον υπολογισμό της εκμετάλλευσης βάσει του Σ.Δ. και του Συντελεστή Καλυπτόμενης Επιφάνειας) κατόψεις, και περιγράφεται ακριβώς ο Φάκελλος που έχει απολεσθεί.
Δεν πρέπει στην ανασύσταση να περιλάβουμε σημερινά αυθαίρετα, αυτό μας ξεκαθάρισαν αρμόδιοι ΓΟΚ στις ΥΔΟΜ, καθώς τέτοια ένδειξη δεν συνιστά ανασύσταση, αλλά είναι αντικείμενο του 4178 και στη συνέχεια του επερχόμενου νόμου για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίων.

 

ΠΗΓΗ: www.buildnet.gr (σύνδεσμος άρθρου)

Print Friendly, PDF & Email
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page