Ν. 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης — Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις”

Πατή­στε εδώ για να δια­βά­σε­τε και/ή να κατε­βά­σε­τε το νέο νόμο περί αυθαι­ρέ­των.

Print Friendly, PDF & Email