Χωρίς καν στοιχειώδη μόνωση είναι 2,7 εκατ. κτίρια στην Ελλάδα

Από τα 4 εκατ. κτίρια που κτίστηκαν από τη δεκαετία του ΄80 μέχρι σήμερα, τα 2,7 εκατ. κτίρια, δεν διαθέτουν ούτε καν τη στοιχειώδη μόνωση, με αποτέλεσμα να δαπανώνται μεγάλα χρηματικά ποσά, τόσο για τη θέρμανση όσο για την ψύξη των κατοικιών στην Ελλάδα. Συνέχεια