Aεροφωτογραφίες του ΟΚΧΕ (και) απο το ΤΕΕ

Έπει­τα από την κατάρ­γη­ση του Οργα­νι­σμού Κτη­μα­το­λο­γί­ου και Χαρ­το­γρα­φή­σε­ων Ελλά­δας (ΟΚΧΕ) η βάση ηλε­κτρο­νι­κής ανα­ζή­τη­σης αερο­φω­το­γρα­φιών του ΟΚΧΕ θα δια­τί­θε­ται πλέ­ον και από το Τεχνι­κό Επι­με­λη­τή­ριο Ελλά­δας (ΤΕΕ). Συνέ­χεια

Τ.Ε.Ε. για ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών

Το ξυπνη­τή­ρι στο Τ.Ε.Ε. αργεί να χτυ­πή­σει… Αν και αργά για δάκρυα, ωστό­σο η ΔΕ/ΤΕΕ έβγα­λε την εξής από­φα­ση στη συνε­δρί­α­ση της 20/03/2013. Όχι ότι θα πλη­ρώ­να­με τις νέες εισφο­ρές…

(Αρχι­κή δημο­σί­ευ­ση από­φα­σης στο ΤΕΕ και στο www.michanikos.gr)

Επιθεωρητές περιβάλλοντος και οι ιδιώτες μηχανικοί

Νέο νομο­σχέ­διο, που θα προ­βλέ­πει την καθιέ­ρω­ση των θεσμού του επι­θε­ω­ρη­τή περι­βάλ­λο­ντος και για τους ιδιώ­τες μηχα­νι­κούς, προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πι­στούν ορι­στι­κά τα λει­τουρ­γι­κά προ­βλή­μα­τα έλλει­ψης ανθρώ­πι­νου δυνα­μι­κού που υπάρ­χουν στον συγκε­κρι­μέ­νο τομέα ανα­κοί­νω­σε ο Μωυ­σής Κου­ρου­ζί­δης, ειδι­κός γραμ­μα­τέ­ας επι­θε­ώ­ρη­σης περι­βάλ­λο­ντος και ενέρ­γειας στο ΥΠΕΚΑ παρου­σί­α­σε στο συνέ­δριο του ΤΕΕ, με θέμα «Περι­βάλ­λον και Ανά­πτυ­ξη». Συνέ­χεια

Κατηγορίες: ΤΕΕ

Προσφύγή του Τ.Ε.Ε. στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των αυξήσεων στο Ε.Τ.Α.Α. και την κάλυψη των άνεργων μηχανικών

Δελ­τίο τύπου του Τ.Ε.Ε., 28 / 09 / 2012: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/dt_tee_280912.pdf

Στα χαρ­τιά μια χαρά τα λένε, για να δού­με τι θα γίνει και στην πρά­ξη για­τί μας βλέ­πω μετα­νά­στες…

Πρόταση Τ.Ε.Ε. προς ΥΠ.Ε.Κ.Α. σχετικά με το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α

Εκδό­θη­κε από το ΤΕΕ η από­φα­ση σχε­δί­ου Τεχνι­κής Οδη­γί­ας (ΤΟΤΕΕ) για το περιε­χό­με­νο του Δελ­τί­ου Ελέγ­χου Δομι­κής Τρω­τό­τη­τας Αυθαι­ρέ­του (Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.). Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες παρέ­χο­νται στην αντί­στοι­χη ιστο­σε­λί­δα : ΤΟΤΕΕ Δελ­τί­ου Ελέγ­χου Δομι­κής Τρω­τό­τη­τας Αυθαι­ρέ­του.